Demo

KidLogger.net je bezplatná služba, ktorá poskytuje monitorovanie činnosti používateľa na počítači, Mac alebo mobilnom telefóne Android. Zaregistrujte sa, ak chcete vidieť činnosť používateľa online na KidLogger.net. Denník činnosti je zhromažďovaný, ukladaný a analyzovaný online na serveri kidlogger.net.

Ako začať:  

  1. Zaregistrujte sa na internete a prihláste sa na svoje konto služby KidLogger.
  2. Prevezmite si a nainštalujte monitorovaciu aplikáciu KidLogger na cieľový počítač alebo notebook, tablet alebo mobilný telefón.
  3. Prepojte ju so svojím kontom na KidLogger.net.
    Otvorte aplikáciu KidLogger > Options (Možnosti) > Connect to Kidlogger's account (Pripojiť na konto): zadajte svoj e-mail pre KidLogger.net a kliknite na Connect (Pripojiť) (test pripojenia). Názov počítača sa potom objaví vo vašom ovládacom paneli KidLogger.net na internete.
  4. Spustite aplikáciu.
  5. KidLogger zaznamenáva všetko na monitorovanom počítači alebo telefóne.
  6. Všetky denníky činnosti používateľa sa odosielajú na vaše konto na internete. Pozerať si môžete online odkiaľkoľvek.
Databáza vedomostí

Ako monitorovať činnosť používateľa (Windows)

Dohľad na Mac

Ako sledovať činnosť na telefónoch a tabletoch (Android)

 

Prihláste sa a monitorujte svoje zaregistrované zariadenia. Spravujte ich pomocou svojho Ovládacieho panela. Môžete využiť aj osobitné výhody analýzy, ktorá je dôkladne zhromažďovaná a filtrovaná. Môžete si teda ušetriť čas a máte prehľad cez usporiadaný denník činnosti.

Analýza činnosti používateľa:

Konto Basic:

Kontá Standard a Professional:

Ovládací panel

Ovládací panel je váš riadiaci panel určený na prehľad o všetkých monitorovaných zariadeniach: počítačoch, telefónoch, tabletoch a laptopoch. Teraz môžete vytvoriť nové zariadenie na svojom konte online. ID zariadenia je vygenerované serverom KidLogger, vy musíte len vyplniť možnosti aplikácie. Ovládací panel zobrazuje zoznam počítačov a mobilov, ktoré majú byť monitorované, ovládané a dozorované. Tu si môžete aj overiť stav zariadenia. V zozname zariadení majú jednotlivé zariadenia svoju ikonu činnosti. Ikona je zelená, ak je používateľ aktívny, tzn. ak je zariadenie zapnuté a používateľ na ňom pracuje. Ak je ikona činnosti sivá, znamená to, že buď je počítač vypnutý, prípadne je používateľ neaktívny.

Je potrebné mať na pamäti, že štandardný interval odovzdávania je 15 minút (alebo menej), vďaka čomu ikona činnosti signalizuje aktuálny stav zariadenia. Tento interval môžete predĺžiť, ale ikona činnosti potom ukazuje nesprávny stav zariadenia. Na Ovládacom paneli sa zobrazujú počítače a mobily, ktoré majú byť monitorované, ovládané a dozorované.

 

Názov zariadenia (ID) – ľubovoľné názvy počítačov Windows, Mac alebo mobilných telefónov, ktoré chcete monitorovať. Ak chcete, tento názov a ID môžete zmeniť na jednoduchšie.

mail reports

 Funkcia E-mailové správy dokáže vytvoriť nový plán správ a prijímania zjednodušenej analýzy.


Analýza ukazuje dni v denníku, hodiny strávené na počítači, surfovanie na webe, stlačenia klávesov, spustené aplikácie, otvorené súbory a priečinky, konverzácie (hovory, SMS/MMS, chaty Skype, nahraté hovory vo formáte *3gp). Snímky obrazovky sú k dispozícii pre Windows a Mac, používatelia systému Android si môžu pozrieť nasnímané fotografie; zaznamenané hlasy a hovory Skype pre Windows, hovory z Androidu; používatelia Windows a Mac majú nasnímané fotografie pri každom prihlásení a odhlásení.

 

Poznámka: Tabuľka Činnosť používateľa zobrazuje nečinné a aktívne dni zariadenia, ktoré monitorujete. Dátumy v modrých štvorčekoch ukazujú dni, kedy boli cieľové počítača alebo telefóny zapnuté. Zvolením niektorého označeného dňa zobrazíte prehľadový Denník činnosti pre konkrétny deň. Pod dátumami vidíte hodiny činnosti zariadenia počas zvoleného dňa. Kliknutím na nejakú hodinu zobrazíte údaje denníka a záznamy. Stránkami údajov činnosti používateľa prejdete pár kliknutiami. Modul vyhľadávania frázy vám pomôže nájsť cieľové údaje denníka uvedením slova, ktoré vás zaujíma (ak je k dispozícii, požadovaný denník sa objaví automaticky). Voľby Typ činnosti umožňuje filtrovať záznamy podľa typu činnosti: Aplikácia, Web, Správy, Klávesnica, Hovory, Údaje médií, Súbory, Súradnice, Systém.

 

Analytický blok KidLogger obsahuje:

 

 Zobrazenie denníka

Zobrazuje denník prijatý zo zariadenia. Celá činnosť používateľa počas dňa v chronologickom poradí. Snímky obrazovky

Pravidelne snímaná obrazovka. Fotografie aktuálneho používateľa webkamerou urobené na začiatku práce.

Táto funkcia je dostupná pre Windows a Mac OS, monitorovacie aplikácie. Pre Android si môžet pozrieť nasnímané fotografie a odovzdané fotografie z internetu. 

História internetu

Spracováva webové stránky a usporiada ich od najnavštevovanejších.  Ukazuje čas strávený na webovej stránke. Denné využívanie

Môžete ovládať, koľko hodín počas dňa používateľ pracuje na zariadení. Pracovné dni počas mesiaca.

Ak je zariadenie zapnuté, ale nepoužíva aplikácie, denník činnosti používateľa sa nespustí. Neaktívne hodiny budú prázdne. Môžete vidieť priemerný počet pracovných hodín, maximum a minimum hodín využívania.

 

Aplikácie

Zoznam aplikácií a dĺžka ich používania počas pracovných dní na ľubovoľnom zariadení.

Súbory

Otvorené a použité súbory a priečinky. Analýza súborov je k dispozícii pre ľubovoľný systém Windows a Mac. Táto funkcia je plánovaná v budúcom vydaní aj pre Android.
Files analytics

Konverzácia

Hovory (prichádzajúce/odchádzajúce), SMS a chaty Skype

Communication  

Ak si chcete pozrieť texty v okamžitých konverzáciách (napr. Skype, ICQ, Yahoo messenger, MSN Windows Live messenger) a SMS, je potrebné vybrať položku Správy vo filtri Typ činnosti (Denník). Stlačenia klávesov možno vidieť v položke Klávesnica pomocou rovnakého filtra Typ činnosti. Pomocou modulu vyhľadávania nájdete činnosť používateľa, ktorá vás zaujíma.

Zaznamenané hlasy

Zaznamenávanie hlasov v blízkosti počítačov a laptopov, hovory cez Skype, telefonické hovory. Zoznam mediálnych súborov vo formáte 3gp a mp3.

Stlačenia klávesov

Ukazuje, koľko symbolov bolo napísaných v rozličných aplikáciách. K dispozícii pre Mac, Android(Profesionál subskripciou).

Mapy

Zaznamenáva súradnice GPS. Teraz môžete vidieť krok za krokom pohyb cieľového zariadenia. Body GPS sú uvedené na vašom konte, kliknutím na niektorý ho zobrazíte na mape Google. Zvolený bod sa zobrazuje zelenou farbou.

Na získanie presných súradníc využíva zariadenie systém GPS, bezdrôtovú sieť LAN a vysielacie veže pre mobily. Spôsob sledovania závisí od konfigurácie.

Súvisiace odkazy:

Ako používať službu Kidlogger.net

Riešenie problémov pre službu Kidlogger.net