Jak zainstalować i skonfigurować oprogramowanie KidLogger dla Mac

 • If an anti-virus program is installed on your computer, disable protection before installing the KidLogger program.
 • Otwórz System Settings, Security & Privacy, naciśnij przycisk General. Na liście Allow applications downloaded from - wybierz: Anywhere;
 •   Pobierz plik kidlogger.zip z witryny Kidlogger.net;
 • Otwórz pakiet z ZIP;
 • Przenieść aplikację Kidlogger.app do folderu Applications;
 •  Uruchom aplikację Kidlogger kliknij Options, • Otwórz kartę ustawień (Options), Kidlogger.net;
 •   W polu Identyfikator urządzenia (DeviceID) wpisz adres e-mail użyty do rejestracji;
 • Kliknij Connect to account. Serwer utworzy nowe urządzenie wirtualne którego identyfikator (DeviceID) zostanie wyświetlony w polu ID;

 • Uwaga: jeśli podłączyłeś maksymalną liczbę urządzeń, serwer wyświetli komunikat o błędzie. Usuń puste lub niepotrzebne urządzenia wirtualne z panelu sterowania i spróbuj ponownie.
 • Jeśli chcesz podłączyć komputer do istniejącego na koncie wirtualnego urządzenia, wpisz identyfikator urządzenia (DeviceID) w polu o tej samej nazwie
 • W zakładce „users” wybierz konta użytkowników które mają być monitorowane. Uwaga: Jeśli wybierzesz wszystkie konta użytkowników, Kidlogger będzie gromadził wszystkie informacje zebrane na tym urządzeniu.

 • Można zmienić folder logów, ale radzimy pozostawić domyślny, aby uniknąć nieporządku.
 • Naciśnij przycisk Start w głównym oknie aplikacji.
Aby rejestrować naciśnięcia klawiszy:
 • Otwórz 'System Preferences', 'Security and privacy', 'Privacy', 'Accessibility'.
  Odblokuj ustawienia i zaznacz aplikację 'KidLogger'.
 • Teraz zrestartuj swojego Maca.

  Zaloguj się na konto użytkownika docelowego i zezwól KidLoggerowi na dostęp do mikrofonu, kamery, ekranu i przeglądarek Safari oraz Google Chrome.

 • After installing and configuring KidLogger, launch the anti-virus protection program and add KidLogger to the list of exclusions.
 • Turn on antivirus protection.
 • Nowe wersje aplikacji KidLogger oraz 'KidLogger PRO' dla Windows są zarządzenie z serwera. Zaloguj się na swoje konto na serwerze KidLogger.net i otwórz stronę 'Settings'. Wybierz urządzenie z listy. Możesz tu przeglądać ustawienia monitorowania dla tego komputera lub telefonu;
 • Możesz wyłączyć lub włączyć takie opcje jak Web montoring, 'Screenshots' lub 'Camshots'. Możesz również ustawić hasło by uruchomić program lokalnie. Po zakończeniu konfiguracji, kliknij przycisk 'Save' i zrestartuj dziecięcy komputer lub telefon. Bez wykonania restartu nowe ustawienia zostaną zastosowane w ciągu godziny;
 • Uwaga: opcje ustawione lokalnie w programie zostaną nadpisane ustawieniami z serwera.
 1. The KidLogger application on the target computer should track the account with administrative rights.
 2. Login your user account on kidlogger.net site and open the Settings page. Choose the device from the list.
 3. Find the option Block Web domains and write some web addresses with a comma betwheen them. No spaces allowed. 4. Save the settings.
 5. On the target computer: perform Log out / Log in the administrative account.
 6. Allow the KidLogger application to make changes on this computer. Write your password. 7. Now these web domains will be unreachable on the target computer for all the users. Don't add the KidLogger.net!

 • Uruchom aplikację KidLogger, kliknij przycisk View. Bieżący plik logów zostanie otwarty w przeglądarce internetowej. Jeśli wiesz, jak wyświetlić kod źródłowy, będziesz mógł sprawdzić kiedy i jak długo używana była każda aplikacja.
 • Kliknij link ‘Open folder’. Pojawi się folder z plikami dziennika i zrzutami ekranu.Zwróć uwagę na nazwy plików zrzutów ekranu: zawierają datę i czas kiedy zostały wykonane.
 • Launch KidLogger application and click Stop button;
 • Launch Finder application, perform a right-click on KidLogger icon and choose "Move to trash"

Rozwiązywanie problemów z KidLogger dla MAC