Ako nainštalovať KidLogger PRO pre Android (1.6.83 a novší):

1. Prevezmite si a rozbaľte balík aplikácie KidLogger PRO pre Android.

2. Nainštalujte súbor AndroidPRO.apk.

3. Otvorte nainštalovanú aplikáciu.

4. Tu je potrebné kliknutím na všetky tieto tlačidlá zhora až dole nakonfigurovať a pripojiť aplikáciu ku kontu. Kliknite na možnosť Allow data access.

5. Kliknite na System Android.

6. Zapnite možnosť Povoliť sledovanie využívania.

7. Prejdite naspäť a kliknite na možnosť Povoliť prístup správcu.

8. Kliknite na možnosť Aktivovať.

9. Prejdite naspäť a kliknite na možnosť Nainštalovať Support Android.

10. Kliknite na možnosť Nainštalovať.

11. Prejdite naspäť a kliknite na možnosť Aktivovať Support Android.

12. Zapnite funkciu Support Android.

13. Prejdite naspäť a kliknite na tlačidlo Pripojiť k serveru.

14. Kliknite na tlačidlo Vaše konto.

15. Napíšte svoju e-mailovú adresu použitú pri registrácii na KidLogger.net.

16. Prejdite naspäť a kliknite na možnosť Skryť ikonu aplikácie.

17. Odstráňte balíky, ak ich už nepotrebujete.

18. V zozname nainštalovaných aplikácií sú tieto dva moduly pomenované System Android a Support Android.

19. Dôležité: ak ste nainštalovali aplikáciu KidLogger PRO 1.6.110 a novšiu, je potrebné povoliť aplikácii robiť snímky obrazovky. Spustite aplikáciu Skype alebo Viber alebo WhatsApp na cieľovom telefóne, a keď sa objaví upozornenie, povoľte snímky obrazovky a zakážte, aby sa toto hlásenie zobrazovalo nabudúce.